Principal Autor Habitació1 Habitació2 Habitació3 Habitació4
 
  Habitació 2: Sala amb objectes IndexedFaceSet i IndexedLineSet


En aquesta sala hi ha un exemple de la utilització de IndexedLineSet i tres de IndexedFaceSet, un importat de Mathematica, un creat a mà amb un editor corrent (donada la seva simplicitat) però texturat per cares i un altre aconseguit per internet.

Una de les figures d'aquesta habitació és un cub fet de filferros. Aquest efecte s'aconsegueix amb la utilització del node IndexedLineSet. Aquest cub s'ha construit entrant les coordenades a mà a l'editor VRML.
Amb les mateixes coordenades d'abans hem construit aquest altre cub. Aqueta vegada utilitzant IndexedFaceset així aconseguim l'efecte de les cares sòlides. Li hem donat una particularitat, però a aquest cub que és la textura per cares. Utilitzant trossos d'un fitxer de textura i mapejant-los sobre les cares aconseguim el model virutal d'un dau de poker, que a més hem posat en animació permanent (Veure cilindre de la sala1).
La figura d'un tor també està construida amb IndexedFaceSet. Aquest concretament el vam obtenir d'una pàgina d'internet.
La última figura que descrivim de la sala està col·locada a la pared corva i és una representació d'un peix en una peixera esfèrica. Aquest ha estat importat de Mathematica. El codi per generar el peix en Mathematica també l'hem trobat a internet: VRML examples. A aquest peix li hem donat però tres animacions. Una animació de translació circular (calculada amb Excel), una de rotació de 360º sobre l'eix y per tal que sempre nedi de cara i per últim un balanceig també sobre l'eix y per simular els moviments de cua que fa al nedar. Totes elles utilitzant la tèncnica descrita a l'animació permanent del cilindre de la sala1.