Principal Autor Habitació1 Habitació2 Habitació3 Habitació4
 
  Habitació 3: Sala de poliedres


En aquesta sala trobem quatre poliedres creats amb VRML-Editor (PFC).

Un dodecaedre
Un icosaedre
Un octadedre
I un tetraedre