TCD - Pràctica de discriminació

Introducció

Per la pràctica 3 de TCD hem programat un discriminador de digits manuscrits en java que pot funcionar com un applet o per si sol.
La única diferència és que si funciona com a applet no ens permet triar els fitxers d'entrenament i de test.
Així doncs en aquesta pàgina hi ha: l'applet, el codi font i l'executable stand-alone en un zip i la documentació en format MS-Word.
A més també conté tres xarxes guardades resultants de tres entrenaments amb diferents constants d'aprenentatge i els resultats obtinguts al intentar reconeixer la mostra de test.Contingut de la pàgina


Autors:

Rafael castillo López
Gabriel Prat masramon